Op.Dr. Fuad Sofuoğlu Kimdir

Op.Dr. Fuad Sofuoğlu

“1986’da Azerbaycan’da doğan ve tıp alanında uzmanlaşan bir cerrahım. Selçuk Üniversitesi’nde Kulak-Burun-Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi üzerine ihtisas yaptım ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 122. maddesi gereği başarı belgeleriyle ödüllendirildim. Ayrıca, rutin KBB ameliyatlarının yanı sıra endoskopik kulak cerrahisi, otoplasti, rinoplasti, sinüs, baş-boyun tümörleri gibi alanlarda da deneyimlerim bulunuyor. 2018’den beri İstanbul’da görev yapıyorum ve terör bölgesindeki geçici görevim sırasında da ödüllendirildim. 2023 Ağustos ayında Ataşehir’de klinik açtım. Kliniğimiz aktif bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. İngilizce ve Rusça bilmem de uluslararası alanda etkili iletişim sağlıyor.”

Eğitim

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Y. Lisans

 Tıp

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

2011

 Tıpta Uzmanlık

 Kulak Burun Boğaz

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tıp Fakültesi

2016

Görevler

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB

2011-2016

Uzm.Dr.

Ortaköy Devlet Hastanesi/Aksaray

2017

BaşTabip

Ortaköy Devlet Hastanesi/Aksaray

2017-2018

Uzm.Dr.

Sultan Abdulhamidhan Eğit.Araşt. Hastanesi

2018-

Eserler

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.  Ozturk K, Erdur O, Kibar E, Sofuoglu F. Aberrant Internal Carotid Artery: A Rare Cause of Dysphagia. J Craniofac Surg. 2016;27:818.

A2.  Ozturk K, Erdur O, Sofiyev F, Onal IO, Annagur A. Noninvasive Treatment of Acquired Subglottic Stenosis. J Craniofac Surg. 2016;27:492-3.

A3.  Erdur O, Taşli H, Polat B, Sofiyev F, Tosun F, Çolpan B, Birkent H, Öztürk K. Surgical Management of Dysphagia Due to Anterior Cervical Osteophytes. J Craniofac Surg. 2017;28:80-84.

A4.  Erdur O, Colpan B, Sofuoglu F, Kibar E. Hydatid Cyst of the Parotid Gland: A Rare Location. J Craniofac Surg. 2017 Oct 18.

A5. Tez  ‘’The Influence of the Eustachian Tube Length and Angle in Development of  Chronic Otitis Media’’ yayın aşamasında…

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Colpan B, Kibar E, Erdur O, Sofuoglu F. A case of isolated acquired bilateral stapes absence. Poster presentation. The Mediterranean Society of Otology and Audiology 15th International Meeting, April 28-30, 2016, Capadocia, Turkey.

B2. Colpan B, Sofuoglu F, Ozturk K, Bozkurt MK, Elsurer C, Erdur O, Ata O, Oner I, Kibar E. Multipl primary tumours in patients with head and neck cancer. Oral Presentation. The 7th European Congress on Head and Neck Oncology, September 7-10 2016, Budapest, Hungary.

B3. Colpan B, Erdur O, Ozturk K, Toy H, Sofuoglu F. Expression of Her1 (Egfr) and Her2 oncogenes in patients with laryngeal squamous cell carcinoma. Oral Presentation. The 7th European Congress on Head and Neck Oncology, September 7-10 2016, Budapest, Hungary.

B4. Demir E, Erdur O, Elsurer C, Sofiyev F, Bozkurt MK, Colpan B, Ozturk K. Management and complications of pathologic fractures of mandible secondary to osteoradionecrosis, bisphosphonate osteonecrosis and osteomyelitis. Poster presentation. British Association of Oral & Maxillofacial Surgeons Annuel Scientific Meeting 8-10 June Brington, England. Br J Oral Maxillofac Surg. 2016;54:66-153

B5. Sofuoglu F, Colpan B, Erdur O. The Influence of the Eustachian Tube Length and Angle in Development of Chronic Otitis Media. Oral presentation. ENT World Congress (IFOS 2017), June 24-28 2017, Paris, France.

B6. Erdur O, Colpan B, Sofuoğlu F, Kibar E. Hydatid cyst of the parotid gland. Poster presentation. 4th Congress of European ORL HNS (Cornerstones in European ORL HNS), 7-11 October 2017, Barcelona, Spain.

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. YUCA, Köksal; SOFİYEV, Fuad; VARSAK, Yasin Kürşad. Oral Kanserlerin Cerrahi Komplikasyonları. Turkiye Klinikleri Journal of Ear Nose and Throat-Special Topics, 2014, 7.1: 1-4.

C2. ÖZTÜRK, Kayhan; SOFİYEV, Fuad. Transnazal Endoskopik Mediyal Maksillektomi. Turkiye Klinikleri Journal of Ear Nose and Throat-Special Topics, 2013, 6.4: 41-44.

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Öztürk K, Erdur Ö, Çolpan B, Elsürer Ç, Kibar E, Sofiyev F. Anterior servikal osteofitlerin Cerrahi yönetimi. Sözlü sunu. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim- 1 Kasım 2015, Antalya, Türkiye.

D2. Öztürk K, Erdur Ö, Sofiyev F, Önal İÖ, Annagür A. Büyük damar transpozisyonlu infant hastada subglottik stenozun balon laringoplasti yöntemi ile açılması. Poster sunumu. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim- 1 Kasım 2015, Antalya, Türkiye.

D3. Yuca K, Sofiyev F, Erdur Ö, Kibar E. Ektopik lingual tiroid. Poster sunumu. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim- 1 Kasım 2015, Antalya, Türkiye.

D4. Erdur Ö, Sofiyev F, Kibar E, Elsürer Ç. Parotis bezinde yabancı cisim. Poster sunumu. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim- 1 Kasım 2015, Antalya, Türkiye.

D5. Öztürk K, Yılmaz H, Erdur Ö, Sofiyev F, Kibar E, Ece İ. Total faringolaringo-özefajektomi uygulanan hastanın gastrik pull up yöntemi ile rekonstriksiyonu. Videosunum (SÖZLÜ). 8. Cerrahi Araştırma Kongresi, 12-14 Kasım 2015, Konya, Türkiye.

D6. Öztürk K, Erdur O, Çolpan B, Elsürer Ç, Sofiyev F, Kibar E. Glomus tümörlerinin cerrahi rezeksiyonu: 5 yıllık deneyim. Poster sunumu, 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 7-9 Nisan 2016, Ankara, Türkiye.

D7. Bahar Çolpan, Seza Apilioğulları, Fuad Sofiyev / Transtimpanik ilaç enjeksiyonu öncesi kullanılan iki farklı lokal anestezi yönteminin kıyaslanması. Poster Sunumu, 34 Ulusak KBB BBC Kongresi, 10- 14 Ekim 2012, Antalya,Türkiye

E. Diğer yayınlar :

KIBAR, Ertuğrul; ÇOLPAN, Bahar; SOFIYEV, Fuad. KAFA TABANINA UZANIM GÖSTEREN DEV PARAFARENGEAL PLEOMORFİK ADENOM. Entcase 2015;2:83 e-ISSN:2149-7877

Görevler

 1. ENT WORLD CONGRESS – IFOS 2017, 24-28 Haziran 2017, Paris
 2. Videokonferanslar, 24- 26 Mart 2017, Adana
 3. Ankara Tıp KBB 2. Alumnisi Tıp, 23-25 Ocak 2016, Ankara
 4. ECHNO 2016 -7’’European Congress on Head and Neck Oncology, 07 – 10 Eylül 2016, Budapest
 5. Uluslararası KBB BBC Kongresi 17-19 Nisan 2014, Ankara
 6. Uluslararası KBB BBC Kongresi, 07- 09 Nisan 2016, Ankara
 7. ULUSAL LARENGOLOJİ KONGRESİ 08 – 09 Mayıs 2015 İzmir
 8. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ, 23-26 Mayıs 2013, Antalya
 9. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, 10- 14 Ekim 2012, Antalya
 10. KOHLEAR İMPLANTASYON OTOLOJİ- NÖROTOLOJİ KONGRESİ, Gaziantep
 11. Koklear İmplantasyona Güncel Yaklaşımlar, 28 Eylül 2013, Konya
 12. Cerrahi Araştırma Kongresi, 12-14 Kasım 2015, Konya
 13. Ses ve Yutma Bozukluklarına Güncel Yaklaşım, 2-3 Aralık 2011, Konya
 14. Vertigo Tedavisinde Güncel Yaklaşım Sempozyumu, 9 Mart 2013, Konya
 15. Burnun Kulak İle Estetik Buluşması, 10 Mayıs 2015, Sakarya
 16. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, 28 Ekim- 1 Kasım 2015, Antalya

Kurslar

 1. II: Temporal Kemik Diseksiyon Kursu 27.11.2015 – 28.11.2015 Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı ve Fırat Dicle Havzası KBB ve BBC Derneği

 

 1. KBB ve BBC Derneği Rinoloji Taze Donmuş Kadavra Diseksiyon Kursu , 7-8 Mart 2015,Gülhane Tıp, Ankara

 

 1. 15. Video Konferanslar , Parotis Kursu, 24-26 Mart 2017, Adana

 

 1. ENG/VENG, Video Head İmpuls (VHİT) ve VEMP Testlerinin Pratik Yaklaşım Kursu, 21 Kasım 2015, Konya

 

 1. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası 31 Mart -09 Nisan 2014, ANKÜSEM, Ankara

 

 1. İnternational Rhinodays Courses , 13- 15 October 2017, Ankara, Turkey
g

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod

Instagram